در یادها بمانید
88170866

تجهیزات فروشگاهی و جمع آوری خودکار اطلاعات

بارکدخوان صنعتی و فروشگاهی

بارکدخوان

بارکد اسکنرهای فروشگاهی و صنعتی اسکنر دو بعدی ، بی سیم

ترازوی دیجیتال فروشگاهی

ترازوی فروشگاهی

ترازوهای لیبل زن فروشگاهی و پوزاسکیل

چاپگر رسید فیش پرینتر

فیش پرینتر

چاپگر رسید و فاکتور فروشگاهی ، فیش پرینتر کمری صنعتی

کشوی پول فلزی

کشوی پول

کشوی پول فلزی چهارخانه و پنج خانه برای نگهداری پول

لیبل پرینترهای صنعتی و رومیزی

لیبل پرینتر

چاپگر لیبل رومیزی فروشگاهی و چاپگرهای برچسب صنعتی

لیبل های فروشگاهی و مواد مصرفی

مواد مصرفی

کاغذ رول فیش پرینتر ، ریبون ، لیبل های فروشگاهی و اموال

صندوق فروشگاهی pos

صندوق فروشگاهی

پایانه های فروشگاهی و صندوق های فروش (POS)

تبلت های صنعتی و PDA

تبلت و PDA صنعتی

دستگاه های جمع آوری اطلاعات ، کامپیوترهای دستی صنعتی