در یادها بمانید
88170866

انقلاب بارکدخوان: آزادسازی قدرت خرده فروشی

انقلاب بارکدخوان

روزی روزگاری، در قلمرو شلوغ خرده فروشی، کارایی و دقت مدیریت موجودی چیزی بیش از یک رویا در دوردست نبود. ساعت‌های بی‌شماری از دست می‌رفت، و اشتباهات اجتناب‌ناپذیر بود . زیرا فروشگاه‌داران در روندی خسته‌کننده جزئیات اقلام را یادداشت می‌کردند یا آنها را بر صندوق‌های پول قدیمی می‌چسباندند. با این حال، یک نوآوری در حال تغییر ظاهر شد که برای همیشه چشم انداز صنعت خرده فروشی را متحول کرد. این داستان بارکدخوان است—قهرمانان گمنام در پشت صحنه که انقلاب خرده فروشی را امکان پذیر می کنند.