آیا خرده فروشان آینده هنوز به فروشگاه نیاز دارند؟

آیا خرده فروشان آینده هنوز به فروشگاه نیاز دارند؟

در این مقاله با به اشتراک گذاری فلسفه استراتژیک برندهایی مانند اپل ، ایکیا و لورا اشلی، آینده خرده فروشی فیزیکی را بررسی می کنیم. آیا فلسفه خرده فروشی در آینده کاملا تغییر می کند و آیا نیازی به فروشگاه های فیزیکی در آینده حس می شود ؟