در یادها بمانید
88170866

آشنایی با سیستم های نوین مدیریت دارایی و اموال

آشنایی با سیستم مدیریت دارایی و اموال

مدیریت اموال و دارایی های ثابت در کنار سیستم های مدیریت انبار ، مهمترین روش حفظ سرمایه و افزایش بهره وری در مجموعه های صنعتی و خدماتی می باشد . در این نوشته به مفاهیم کلی در مورد روشهای نوین مدیرت اموال و دارایی های سرمایه ای می پردازیم .

مزایا و معایب استفاده از هندهلد PDA

مدیریت اموال و دارایی ثابت

هندهلدها یا دستیار دیجیتال شخصی (PDA) یکی از فناوری های اوایل هزاره سوم بود .کاربرد اولیه این دستگاه ها به صورت عمومی بود اما با ورود تلفن های هوشمند همراه اکنون بیشتر دارای کاربری های صنعتی ، لجستیکی ، درمانی و جمع آوری اطلاعات و خدمات هستند .

اصول کنترل و مدیریت موجودی انبار

کنترل و مدیریت موجودی انبار از مفاهیم پایه کسب و کارها در هر رده شغلی می باشد . مبحث موجودی انبار و روشهای مدیریت آن ، اثر مستقیم در چرخه تولید ، عرضه و تقاضا دارد .با توجه به روش های جدید اتوماسیون انبار و مدیریت موجودی ، اطلاع از مفاهیم پایه خالی از لطف نیست .